Søndre Ringvej 55, 1., 2605 Brøndby

Flot, repræsentativ ejendom beliggende med facade mod Ringvejen

Repræsentativ ejendom, beliggende på stor hegnet grund i velfungerende erhvervskvarter i Brøndby, med facade mod Ringvejen. Store befæstede, gratis fælles p-arealer umiddelbart foran ejendommen.

Moderne lokaler med lækre materialer og flotte gulvbelægninger. Troldtekt plader i loftet sikrer en god akustik.

Lejemålet har alle egne faciliteter og er indrettet med storrumsmiljø, 2 store kontorer, 1 mødelokale og 1 teknikrum med rackskab. Der er etableret hvidt trinettekøkken samt dame- og herretoilet.

Lejemålet kan udvides med yderligere kontorarealer fra ca. 400-500 m2 op til 1.931 m2 samt underetage på 411 m2 ifølge nærmere aftale. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Kommende letbane:
Hovedstadens kommende letbane får 29 stationer på en 28 km lang strækning. På 6 stationer kan man skifte til S-tog. I Brøndby Kommune vil letbanen køre langs Søndre Ringvej, og der kommer 2 letbanestationer tæt ved ejendommen:

* en station i krydset Sdr. Ringvej/Park Allé (Kirkebjerg)
* en station i krydset Sdr. Ringvej/Vallensbækvej (Brøndbyvester)

Tæt på kommunegrænsen vil der også blive letbanestationer ved både Glostrup Station og Delta Park i Vallensbæk.

I Brøndby vil letbanen blive lagt i vestsiden af Søndre Ringvej, dog vil letbanen ved kommunegrænsen til Glostrup krydse over til østsiden. Ved de to kommende letbanestationer i Brøndby etableres stationsforpladser.

Se evt. mere information på Brøndby Kommunes hjemmeside eller dinletbane.dk.

Jf. lokalplan 207 B - § 3 områdets anvendelse:
3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål herunder industri, servicevirksomhed, offentlige anlæg (fjernvarme), handelsvirksomhed og de til virksomhederne hørende lager- og kontorfunktioner samt undervisning, forskning og uddannelse.

3.2 Der må ikke indrettes detailhandelsvirksomhed, bankvirksomhed eller anden virksomhed med almindelig kundebetjening. I begrænset omfang, kan der dog efter kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde indrettes servicevirksomhed for nærområdet.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.